สาส์นจากประธานกรรมการจัดงาน
Poramaporn Prasarttong-Osoth, M.D.
เรียน ท่านผู้มีเกียรติและผู้สนใจทุกท่าน
_____ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ ของงานประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2562 หรือ BDMS Academic Annual Meeting 2019 ค่ะ
ในโลกยุคดิจิตัล ที่มีการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัยมากมาย และเป็นส่วนนึงของชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก ที่สำคัญ คือ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ปัจจุบันนี้ มีการนำมาใช้ในทางการแพทย์ พยาบาล ทันตกรรม และ การสาธารณสุข อันส่งผลให้มีการรักษา การเข้าถึง และ การตอบสนองที่รวดเร็ว ส่งเสริมประสิทธิภาพทางการแพทย์ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ในโลกปัจจุบันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องรับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
_____ ในนามของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้จัดงานประชุมวิชาการในปีนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัย กอปรกับการใส่ใจดูแลและเอาใจใส่ด้วยจิตใจที่โอบอ้อมอารีและมีคุณธรรม ภายใต้แนวคิดการจัดงานคือ BDMS Academic Annual Meeting 2019 “The Trusted Healthcare Network: The Era of Artificial Intelligence and Advanced Technology” ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดงานในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.
_____โดยมีหัวข้อการบรรยาย การสัมมนา และการฝึกปฎิบัติการ ครอบคลุมสาขาวิชาการต่าง ๆ ทางการแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล กายภาพบำบัด งานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาขาอื่น ๆ จำนวนมากกว่า 80 หัวข้อ มีผู้บรรยายมากกว่า 90 ท่าน โดยเป็นผู้บรรยายชาวต่างประเทศ รวม 7 ท่าน และในการประชุมยังเป็นโอกาสที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนำความรู้ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาและนำมาใช้อย่างเหมาะสม
_____ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ
พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
ประธานกรรมการจัดงาน

BDMS Academic Annual Meeting 2019 Galleries

CONFERENCE POSTERS
CONFERENCE TOPICS
AGING-CARE-v2
AGING CARE
CANCER-v2
CANCER
DENTISTRY-v2
DENTISTRY
HEALTHY-LIVING-v2
HEALTHY LIVING
INFORMATION-TECHNOLOGY-v2
HEALTH TECHNOLOGY
NURSING-v2
NURSING
OBSTETRICS-PEDIATRICS-v2
OB-GYN
OCCUPATIONAL-HEALTH-MEDICINE-v2
OCCUPATIONAL HEALTH
PEDIATRICS_ADOLESCENTS
PEDIATRICS & ADOLESCENTS
PHARMACY-v2
PHARMACY
RADIOLOGIC-TECHNOLOGY-v2
RADIOLOGIC TECHNOLOGY

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ในฐานะเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ติดอันดับ 1 ใน 5 ของมูลค่าตลาดรวมของโลก ประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาล 6 กลุ่มชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาล  สมิติเวช  โรงพยาบาลบีเอ็นเอช  กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล เครือบีดีเอ็มเอส พร้อมด้วย 10 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ที่พร้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการระดับโลก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีทีมแพทย์ พยาบาลที่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล จากสถาบัน JCI (Joint Commission International Accreditation) ปัจจุบัน BDMS มีโรงพยาบาลในเครือรวมทั้งสิ้น 47 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศไทย และกัมพูชา

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ โรคมะเร็ง, โรคหัวใจ, อุบัติเหตุและกระดูก, โรคประสาทและสมอง ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังร่วมมือกันทำการวิจัยทางการแพทย์ เพื่อพัฒนามาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ให้ก้าวหน้าไปในระดับโลก ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Thailand, the World Class Medical Hub of Asia ได้ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้  ภายใต้เครือข่ายของ BDMS ยังมีบริการผู้ป่วยฉุกเฉินแบบครบวงจร (Medevac Center) ให้บริการผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินอย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในนาทีชีวิต ทั้ง 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมงในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยเครือข่ายด้านยานพาหนะที่ใช้ในการแพทย์ เพื่อให้การเข้าถึงและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วและด้วยวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ (Sky ICU) พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าดูแลผู้ป่วยในพื้นที่อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีธุรกิจในเครือที่ให้การสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, อุปกรณ์ทางการแพทย์, ร้านขายยาและเวชภัณฑ์อีกด้วย

Register for Newsletters
Register for Newsletters Keep up-to-date with the latest news and event developments by receiving the newsletter straight to your inbox

Join Our Mailing List Never Miss an Update

* Personal data will be encrypted